Sprawozdanie finansowe za 2020 rok jest dostępne na stronie BIP / GOASiP