Przewodnicząca: Ewa Kowalcze
Zastępca: Renata Rusnak
Sekretarz: Bernadetta Węglarz
Członek: Renata Tomczyk