Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały informujące o nich i udostępnia je. Jest miejscem gdzie nasi uczniowie spędzają każdą wolną chwilę. Tu mogą rozszerzać swoje zainteresowania, skorzystać z komputera, uczestniczyć w grach i zabawach z kolegami, brać udział w różnych konkursach czytelniczych, literackich, plastycznych. (Wiem co mówię, Spotkanie z lekturą, Regiony Polski i inne).
Nasza biblioteka obejmuje: wypożyczalnię i czytelnię. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 5110 woluminów. Duża część zbiorów to lektury szkolne. Posiadamy również zbiory multimedialne.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00 – 9.40
Wtorek 8.00 – 10.35 i 11.45 – 12.30
Środa 9.50 – 11.30 i 12.45 – 13.30
Czwartek 9.50 – 10.35