Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej

24 listopada 2021 r. to dzień, który na długo zapadnie w pamięci szkolnej i lokalnej społeczności. W tym dniu miała miejsce uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru naszej szkoły.

Uroczystość zgromadziła uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszkańców Wysokiej oraz wielu dostojnych gości.

Rozpoczęła się ona uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Wysokiej. Mszy Św. przewodniczył i sztandar poświęcił ksiądz biskup Jan Zając. Towarzyszył mu ksiądz proboszcz Jan Mędrzak.

Po poświęceniu nastąpiło oficjalne przekazanie sztandaru przez przedstawicieli rodziców, najpierw na ręce dyrektora szkoły, pana Stanisława Madonia, a następnie szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Wzruszającą i podniosłą chwilą było złożenie ślubowania przez członków Pocztu Sztandarowego, a następnie przez przedstawicieli wszystkich klas naszej szkoły.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie zgromadzeni goście obejrzeli część artystyczną o tematyce patriotycznej, w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie, przygotowani przez panie Marzenę Zagajską i Katarzynę Wilczak, zaprezentowani swoje zdolności muzyczne i recytatorskie.

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej, była wydarzeniem wyjątkowym, które zapisze się, jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły.

Sztandar stanowi odniesienie do tradycji, symbolizuje miłość do Boga, patriotyzm, wolność oraz rolę edukacji w naszym życiu.

Poczet Sztandarowy będzie teraz godnie i z dumą reprezentować szkołę podczas uroczystości szkolnych i lokalnych.


Nasza Szkoła