1. Katarzyna Spendel – dyrektor /biologia/
 2. Violetta Mierzwa – edukacja wczesnoszkolna
 3. Ewa Paś – edukacja wczesnoszkolna
 4. Agnieszka Matejko – edukacja wczesnoszkolna
 5. Katarzyna Polaniak – nauczanie przedszkolne, technika
 6. Lidia Teper – biblioteka, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka
 7. Marzena Zagajska – język polski i język angielski
 8. Joanna Czyszczoń – psycholog
 9. Magdalena Kornaś – doradztwo zawodowe
 10. Zbigniew Bednarczyk – katecheta, wychowanie fizyczne, edb
 11. Katarzyna Wilczak – język polski
 12. Monika Stachnik – chemia
 13. Anna Gwiżdż – fizyka
 14. Krzysztof Małysa – historia
 15. Iwona Krok – język niemiecki
 16. Beata Możdżeń – nauczanie wczesnoszkolne
 17. Dorota Hanus – pedagog, geografia, przyroda
 18. Małgorzata Byś – matematyka, informatyka
 19. Barbara Bednarczyk – nauczanie przedszkolne, muzyka
 20. Aneta Kołodziejczyk – biblioteka, plastyka
 21. Katarzyna Sołtys – język angielski

PRACOWNICY OBSŁUGI ZATRUDNIENI
W SZKOLE PODSTAWOWEJW WYSOKIEJ

 1. Teresa Wojtasiak – sekretarz/intendent
 2. Barbara Zych – kucharka
 3. Teresa Tomczyk – kucharka
 4. Krzysztof Stolarczyk – konserwator
 5. Bernadetta Węglarz – woźna
 6. Renata Rusnak – pomoc nauczyciela, woźna