1. Stanisław Madoń – dyrektor /WOS/
 2. Violetta Mierzwa – nauczanie przedszkolne
 3. Ewa Paś – edukacja wczesnoszkolna
 4. Agnieszka Matejko – edukacja wczesnoszkolna
 5. Katarzyna Polaniak – nauczanie przedszkolne
 6. Lidia Teper – biblioteka, wychowanie fizyczne
 7. Marzena Zagajska – język polski i język angielski
 8. Joanna Czyszczoń – pedagog
 9. Magdalena Kornaś – doradztwo zawodowe
 10. Zbigniew Bednarczyk – katecheta, wychowanie fizyczne
 11. Katarzyna Wilczak – język polski
 12. Monika Stachnik – chemia
 13. Anna Gwiżdż – fizyka
 14. Wiktoria Leśniakiewicz – historia, plastyka, muzyka
 15. Kinga Klimasara – język niemiecki
 16. Beata Możdżeń – nauczanie wczesnoszkolne
 17. Dorota Hanus – geografia, biologia
 18. Małgorzata Byś – matematyka

PRACOWNICY OBSŁUGI ZATRUDNIENI
W SZKOLE PODSTAWOWEJW WYSOKIEJ

 1. Teresa Wojtasiak – sekretarz/intendent
 2. Barbara Zych – kucharka
 3. Władysława Tomczyk – kucharka
 4. Barbara Bednarczyk – woźna
 5. Krzysztof Stolarczyk – konserwator
 6. Teresa Tomczyk – woźna