1. Stanisław Madoń – dyrektor /WOS/

2. Violetta Mierzwa – nauczanie przedszkolne

3. Maria Gwiazdonik – edukacja wczesnoszkolna

4. Ewa Paś – edukacja wczesnoszkolna

5. Agnieszka Matejko – edukacja wczesnoszkolna 

6. Katarzyna Polaniak – nauczanie przedszkolne

7. Lidia Teper – biblioteka, wychowanie fizyczne

8. Marzena Zagajska – język polski i język angielski

9. Joanna Czyszczoń – pedagog

10. ks. Jan Mędrzak – katecheta

11. Katarzyna Spendel – biologia

12. Magdalena Kornaś – doradztwo zawodowe

13. Zbigniew Bednarczyk – katecheta, wychowanie fizyczne

14. Agnieszka Cieżak – język angielski, geografia

15. Bożena Matyasik-Ociepa – matematyka, informatyka

16. Katarzyna Wilczak – język polski

17. Monika Stachnik – chemia

18. Anna Gwiżdż – fizyka

19. Wiktoria Leśniakiewicz – historia, plastyka, muzyka

20. Kinga Klimasara – język niemiecki

PRACOWNICY OBSŁUGI ZATRUDNIENI
W SZKOLE PODSTAWOWEJW WYSOKIEJ


1. Teresa Wojtasiak – sekretarz/intendent

2. Barbara Zych – kucharka

3. Władysława Tomczyk – kucharka

4. Barbara Bednarczyk – woźna

5. Krzysztof Stolarczyk – konserwator

6. Teresa Tomczyk – woźna