Stypendia Wójta Gminy – ważne informacje

Przypominam o możliwości składania wniosków o stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne. Termin składania upływa
31 lipca. Szczegółowe regulaminy oraz wzory wniosków są do pobrania ze
strony internetowej gminy w zakładce dla mieszkańca/oświata.