Nasz Układ Słoneczny

W kwietniu br. uczniowie klasy VI realizowali projekt pt. „Nasz Układ Słoneczny”. Celem tego projektu było poszerzenie treści programowych z zakresu budowy wszechświata, poruszanych na lekcjach przyrody. Efektem końcowym było stworzenie modelu Układu Słonecznego i jego prezentacja na forum klasy. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą pomysłowością a efekty ich pracy były zaskakujące.

Opiekun projektu: Agnieszka Cieżak


Royal Family in Britain

W roku szkolnym 2014/2015 klasa czwarta realizowała projekt pt. „Royal Family in Britain” w ramach lekcji języka angielskiego. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, a ich zadaniem było stworzenie drzewa genealogicznego rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii. W tym celu uczniowie poszukiwali niezbędnych informacji w źródłach internetowych, dokonali selekcji materiału, obmyślili kształt prezentacji i wspólnie opracowali formę drzewa rodziny królewskiej. Efekty pracy obydwu grup były zaskakujące. Uczniowie udowodnili, że potrafią wykonać naprawdę ciekawe, staranne i oryginalne prace. Praca tą metodą przyniosła dzieciom ogromną satysfakcję i pozwoliła bardziej zintegrować zespół klasowy.

Opiekun projektu: Marzena Zagajska


Nasza Szkoła Przyszłości

Projekt edukacyjny „Nasza szkoła przyszłości” był realizowany przez klasę IV w roku szkolnym 2012/2013 na lekcjach języka polskiego. Zadaniem uczniów było stworzenie własnej koncepcji szkoły przyszłości. Uczniowie pracowali w dwóch grupach w swoim wolnym czasie. Korzystali oni ze wskazówek nauczycielki i konsultowali z nią swe pomysły. Uczniowie pracowali z wielką pasją, co przełożyło się na świetne efekty końcowe.

Autor tekstu: Marzena Zagajska


Literatura fantasy oraz science fiction

W październiku 2014 r. klasa szósta realizowała projekt z języka polskiego „Literatura fantasy oraz science fiction”. Uczniowie pracowali w dwóch grupach, z których każda zajęła się opracowaniem innego typu literatury. Jedna grupa zgromadziła informacje na temat literatury fantasy i zaprezentowała je w interesującej formie: omówienie wyznaczników literatury fantasy, plakat oraz prezentacja wybranych pozycji literackich. Druga grupa zajęła się przygotowaniem prezentacji na temat literatury science fiction – przedstawili oni cechy charakterystyczne SF, zaprezentowali pozycje książkowe oraz imponującą makietę „Miasto przyszłości”. Uczniowie doskonale wywiązali się z powierzonego zadania i dzięki temu z pewnością zyskali niezbędną wiedzę oraz motywację do samodzielnych i twórczych rozwiązań.

Opiekun projektu: Marzena Zagajska