Pasowanie na ucznia

24 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia”.
Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym.
Następnie „pierwszoklasiści” uroczyście ślubowali:

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia.
Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego.
Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom.
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość.

Dyrektor Szkoły pan Stanisław Madoń dokonał ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: Pasuję Cię na ucznia naszej szkoły”. Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej – Ewa Paś wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy a przedstawiciel rodziców prezenty książkowe.

Dzień Babci i Dziadka 28 stycznia 2015 r. / Zabawa karnawałowa 2015

Jasełka 2014

Wizyta Świętego Mikołaja 2014

Wspomnienie Święta Rodziny 2014r. w Zespole Szkół w Wysokiej, przygotowane dla rodziców przez uczniów klas 0-III i ich wychowawców. 
„Święto Rodziny organizowane jest w naszej szkole od wielu lat. Przygotowują je uczniowie z klas 0-III, prezentując swoje talenty i umiejętności – ze wsparciem swoich wychowawców. W obsłudze przy poczęstunku rodziców pomocą służą uczennice z klas gimnazjalnych.”