Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

Znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie jest czynnikiem niezwykle istotnym, gdy myślimy o dobrej pracy, podróżach, czy też sprawnym posługiwaniu się mediami. Od nas – nauczycieli języka angielskiego – zależy, w jakim stopniu wyposażymy uczniów w tę umiejętność. 

Posiadając niemal dwunastoletni staż pracy w nauczaniu języka angielskiego, wciąż widzę potrzebę poszukiwania nowych sposobów doskonalenia umiejętności językowych uczniów. Rozwój technologii informacyjnych skłania do ciągłego odświeżania metod pracy na lekcjach. Oferta wydawnictw językowych jest w tym zakresie imponująca i daje możliwość czerpania z różnorodnych materiałów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swych uczniów i wymogom współczesnego świata, postanowiłam wprowadzić innowację pedagogiczną „Time for a story” („Czas na opowieść”). Innowacja ta bazuje na naturalnej fascynacji uczniów opowieściami, bajkami i historyjkami, które z jednej strony przenoszą czytelników i słuchaczy w inny świat, a z drugiej – pozwalają w sposób naturalny udoskonalić wszystkie ważne umiejętności językowe (czytanie, słuchanie, reagowanie językowe, znajomość słownictwa i stosowanie gramatyki).

Dbając o atrakcyjną formę zajęć planuje się wykorzystanie formy e-book (książki elektronicznej). W tym zakresie Internet daje bardzo szerokie możliwości, z których pragnę skorzystać. Szczególnie pomocne będą zasoby wydawnictwa Oxford University Press – oxfordowl.co.uk
Innowacja pt. „Time for a story” będzie realizowana w klasie V (w drugim półroczu) oraz kontynuowana przez tych samych uczniów w klasie VI ( w pierwszym półroczu) w wymiarze 1 godziny miesięcznie (lekcja trwa 45 minut).

Cele ogólne:
– rozwijanie pasji językowych uczniów
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych
– podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego
– rozwijanie kreatywności
– doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, stosowania słownictwa i gramatyki w praktyce, pisania i mówienia)

Autor innowacji: Marzena Zagajska