Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Oliwia Tomczyk

Zastępca – Izabela Ryś

Skarbnik – Gloria Hanusiak


opiekunowie – p. Małgorzata Byś i p. Dorota Hanus