Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący – Grzegorz Wnenk

Zastępca – Kacper Działek

Skarbnik – Małgorzata Wójciak


opiekunowie – p. Małgorzata Byś