Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący – Izabella Ryś

Zastępca – Kacper Działek

Skarbnik – Julia Bednarczyk


opiekunowie – p. Małgorzata Byś i p. Dorota Hanus