Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu

to projekt realizowany w Gminie Jordanów od sierpnia 2017 r. współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, a także rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych poprzez organizację systemowego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Informatyka

08.05.2019 r. w ramach projektu „ Kompetencje kluczowe czynniki sukcesu” uczniowie klasy VII, VIII i IIIG wzięli udział w wycieczce do Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Ogrodu Doświadczeń w Krakowie.

Szansa na miarę sukcesu – gimnazjum

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego „ Mój drugi język”- prowadzący Agnieszka Cieżak

W ramach projektu unijnego „ Szansa na miarę sukcesu – gimnazjum” w szkole w roku szkolnym 2013/ 2014 i 2014 / 2015 prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych z języka angielskiego. 

Cele zajęć
• skuteczne używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach
• rozwijanie strategii komunikacyjnych wspomagających takie użycie języka poprzez organizowanie pracy w grupach i wykonywanie projektów zespołowych
• rozwój produktywnych i receptywnych sprawności językowych, które wymagają opanowania struktur leksykalno – gramatycznych
• umożliwienie uczniom kontaktu z kulturą krajów anglojęzycznych poprzez poszerzanie znajomości zwyczajów i życia codziennego ich mieszkańców
• rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
• dostarczanie uczniom pozytywnych doświadczeń związanych z nauką języka angielskiego
• przełamywanie lęków i barier w przyswajaniu i porozumiewaniu się w języku obcym
• rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych oraz korzystania z materiałów źródłowych

W roku szkolnym 2013 /2014 zrealizowano następujące zagadnienia:
• uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi informacjami na temat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
• Londyn i jego atrakcje turystyczne, współcześnie panująca rodzina królewska
• uczniowie wykonywali prace projektowe o Londynie w formie plakatu i prezentacji multimedialnej
• przypomniane i zebrane zostały czasy teraźniejsze
• został przeprowadzony turniej wiedzy o Londynie
• wprowadzone zostały czasy past simple, past continuous, present perfect-poszerzano słownictwo z zakresu środków transportu, sposobów spędzania wolnego czasu, zakwaterowania, wypoczynku wakacyjnego, zawodów i cech charakteru
• ćwiczono sprawności komunikacyjne
• Poszerzono słownictwo z zakresu: jedzenie, sklepy i zakupy, nowoczesne technologie, cechy charakteru oraz najczęściej stosowanych idiomów. Uczniowie redagowali przepisy kulinarne w języku angielskim i przygotowywali potrawy według tych przepisów. Odgrywali scenki rodzajowe np. w sklepie, hotelu; prezentując umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacjach realnych.
• Uczniowie zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi Szkocji ( położenie, krajobraz, strój, symbole)
• W grupach wykonywali prace projektowe o Szkocji w formie plakatu i prezentacji multimedialnej.
• Ćwiczono i poszerzano wiadomości dotyczące następujących zagadnień gramatycznych: czasy przyszłe, zdania warunkowe 1 & 2 typu, stopniowanie przymiotników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Uczniowie zmierzyli się również z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi polegającymi na parafrazowaniu i tłumaczeniu fragmentów zdań.
• Wykorzystywano liczne gry edukacyjne oraz programy komputerowe celem utrwalenia poznanego materiału leksykalno-gramatycznego.