Nie dla używek – konkurs dla klasy 7

„Nie dla używek”  jest konkursem edukacyjnym.
Ma on na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Projekt ma charakter profilaktyczny. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z uzależnieniami oraz dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej środków uzależniających, zagrożeń z nimi związanych a także uświadomienie uczestnikom  wartości  i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia.

Czas nadesłania prac dwa tygodnie (do 27 marca 2021r.)

Więcej informacji: zobacz >>