Zbiórka pieniędzy na sztandar szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Szkolna Rada Rodziców kontynuuje inicjatywę, której celem jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej w pomoc przy pozyskiwaniu funduszy na zakup sztandaru.

Sztandar to jeden z najważniejszych symboli każdej placówki oświatowej. Stanowi szczególny znak, który jednoczy kolejne pokolenia oraz zobowiązuje do szacunku i godnego reprezentowania szkoły.

Towarzyszy podczas najważniejszych uroczystości szkolnych, lokalnych i państwowych. Uczy patriotyzmu, szacunku do ojczyzny i poszanowania tradycji. Niepodważalne jest jego znaczenie dla procesu kształtowania właściwych postaw obywatelskich uczniów.

Choć może się to wydać dziwne, nasza szkoła nie ma sztandaru, dlatego priorytetem jest zakup pierwszego w historii tej szkoły sztandaru.

Kwota, którą do tej pory zebraliśmy jest niewystarczająca.  Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia zamierzonego celu, dlatego zachęcamy tych, którzy jeszcze nie włączyli się w tą ważną dla społeczności szkolnej inicjatywę i prosimy o wsparcie.

Wierzymy, że nie pozostaniecie Państwo obojętni na naszą prośbę. Pamiętajcie, że darując pieniądze na sztandar, zostawicie po sobie ślad dla przyszłych pokoleń.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców
10 8799 0001 0000 0000 0068 0001 z dopiskiem „Na Sztandar”

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców
SP w Wysokiej