14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Panu Dyrektorowi, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom naszej szkoły składamy najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji z  pracy zawodowej oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Rada Rodziców