Komitet Rodzicielski

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że Składka na Komitet Rodzicielski wynosi 30 zł od rodziny.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy.

Dla klas, w których składki na Komitet zostaną wpłacone w 100% do 15 listopada, przewidziane są nagrody.

Opłacając Komitet:

  • Dofinansowujesz nagrody dla dzieci, które biorą udział w konkursach,
  • Dofinansowujesz nagrody, dyplomy i wyróżnienia za osiągnięcia w nauce,
  • Dofinansowujesz organizację szkolnych uroczystości (Pasowanie na Pierwszaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Zakończenie roku szkolnego itp.),
  • Wspierasz uczniów w szczególnie trudnej sytuacji,
  • Wspierasz realizację projektów dodatkowych.

Za każdą wpłatę dziękujemy!
Rada Rodziców