Uroczystość poświęcenia sztandaru

Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wysokiej

mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Wysokiej na Uroczystość Poświęcenia Sztandaru SP w Wysokiej i przekazania go społeczności szkolnej, która odbędzie się 24 XI 2021 r. w Wysokiej.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. w kościele parafialnym w Wysokiej o godz. 9.00

Serdecznie zapraszamy!