Podziękowanie dla fundatorów sztandaru

Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej składają serdeczne podziękowania WSZYSTKIM FUNDATOROM SZTANDARU SZKOŁY:
Rodzicom, Dziadkom, Mieszkańcom Wysokiej  i wszystkim tym, którym nasza szkoła jest bliska.

Naszym Darczyńcom, wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności

Link do zdjęć z uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru naszej szkoły