Pasowanie Pierwszoklasistów 2023/2024r.

20 października 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klasy I.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe, z biretami na głowach niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zdać egzamin. Zaprezentowali program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki i taniec. Odpowiadali również na szereg bardzo ważnych pytań, w tym także o naszą Ojczyznę.

Po zaprezentowaniu swoich umiejętności w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor Katarzyna Spendel dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej szkolnej społeczności. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali dyplomy i upominki.

Po skończonej uroczystości nasi bohaterowie udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez swoich Rodziców.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!