Metoda projektu na zajęciach z języka angielskiego

W ramach zajęć z języka angielskiego uczniowie co pewien czas realizują określony temat metodą projektu. W tym celu podzieleni są oni na mniejsze zespoły, w których podejmują wspólne decyzje, dokonują selekcji materiału i opracowują temat plastycznie oraz językowo.
Liczy się kreatywność, współpraca w grupie, estetyka i opracowanie językowe.

Klasa III

Klasa III zajmowała się projektem Shopping Centre. Uczniowie przygotowywali
poszczególne stoiska handlowe. Mieli za zadanie wykonać szyld, towary wraz z cennikiem oraz banknoty. Prezentacja odbyła się w formie zakupów w poszczególnych sklepach. Dzieci bawiły się fantastycznie, równocześnie trenując umiejętności językowe.

Klasa IV

Klasa IV pracowała nad projektem Animals’ cafe. Dzieci wymyślały nazwę i menu restauracji dla wybranych zwierząt. Mieliśmy restauracje dla koni, kotów i gryzoni. Efekty pracy były imponujące!

Klasa V

Klasa V realizowała projekt European countries. Uczniowie losowali kraj i wyszukiwali
informacji na jego temat. Następnie wykonali prace, które w ciekawy sposób prezentowały zdobytą wiedzę.

Klasa VI

Klasa VI zajęła się projektem Amazing animals. Uczniowie przygotowali prace o wybranych przez siebie zwierzętach. Oprócz informacji, umieścili własnoręcznie wykonane portrety zwierząt.

Klasa VII

Klasa VII pracowała nad projektem Capital cities in Europe. Ich prace w atrakcyjny sposób prezentowały wybrane stolice europejskie. Estetyka na bardzo wysokim poziomie!

Wszystkie projekty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uatrakcyjniają one pracę na lekcjach języka angielskiego, wzbudzają ciekawość poznawczą, rozwijają
kompetencje językowe, plastyczne i społeczne.

Opracowała Marzena Zagajska