Konkurs „Odlotowy kodeks klasowy”

Konkursu na „Odlotowy kodeks klasowy” kierowany był do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej od I do VIII.  Polegał na wykonaniu przez klasę gazetki z kodeksem kulturalnego zachowania się w klasie i szkole i poza nią.

Kodeks powinien zawierać:

  • Potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,
  • Zwracać uwagę na przejaw kultury osobistej,
  • Określić zachowania akceptowane przez grupę i rozwijające poczucie wspólnoty klasowej,
  • Integrować zespół klasowy,
  • Uczyć demokratycznego stylu życia przy jednoczesnej ochronie praw poszczególnych uczniów.

Czas na wykonanie gazetek upłynął końcem września.

Uczniowie wspaniale poradzili sobie z konkursem. Wszystkie klasy wykazały się inwencją twórczą, kreatywnością i starannością w przygotowaniu gazetek. Jury konkursu zadecydowało, że wszystkie klasy zasługują na wyróżnienie i wszystkie klasy zostały nagrodzone słodkościami.

Samorząd Uczniowski