Komunikat 13.10.2022

13.10.2022 r. o godzinie 8:00 Msza św. za rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Spotykamy się w kościele.

Lekcje są skrócone – będą trwały pół godziny, przerwy pięciominutowe. Po obiedzie uczniowie mogą iść do domu.