Drodzy Ósmoklasiści!

Gratulujemy Wam ukończenia Szkoły Podstawowej. Mamy nadzieję, że spędzone tutaj chwile zapiszą się w Waszej pamięci jako szczęśliwy i radosny czas.

Życzymy Wam szczęśliwej drogi ku dorosłości. Niech Wasz wysiłek i wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przyniosą Wam kolejne sukcesy w nowej rzeczywistości szkolnej oraz w dalszym życiu. Powodzenia!

Rada Rodziców SP w Wysokiej