Dokumenty dotyczące doradztwa zawodowego

„Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej” oraz „Program realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowany w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej” można znaleźć w sekcji dokumenty szkoły. Zapraszamy!