Akcja „Wyślij pączka do Afryki 2023”

Nasza szkoła włączyła się do akcji „Wyślij pączka do Afryki 2023” prowadzonej przez Fundację Kapucyni i Misje. Aby wesprzeć misjonarzy zorganizowaliśmy 8 marca 2023 r. loterię fantową. Pozyskaliśmy 300 zł, które wpłacono na konto fundacji.

Bardzo dziękuję za za pomoc!

Organizator Dorota Hanus

Pokój i dobro!


Dzisiaj otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 300,00 zł złożoną
w ramach akcji „Wyślij pączka do Afryki 2023”
w imieniu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej.

W ten sposób podarowaliście afrykańskim dzieciom ciepły posiłek i zapewniliście im dostęp do edukacji.

Wasza darowizna sprawi też, że będą pić czystą wodę z nowych studni.

Z kolejnych pączków powstanie szpital, świetlica, kaplica i dwa przedszkola.

Serdecznie dziękujemy za Państwa – Dyrekcji, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów – wspólne zaangażowanie dla spraw misji.

Z błogosławieństwem i modlitwą za Waszą szkolną społeczność
br. Jerzy Steliga OFMCap

Fundacja Kapucyni i Misje